søndag 21. desember 2008

Award

Eg har fått award fra Pillen :-) Tuuusen takk, dette var moro :-)


Ramla over forklaringen på awarden i en annen blogg:

“The blog invests and believes the PROXIMITY - nearnessin space, time and realationship! These blogs are exceedingly charming. These kind bloggers aim to find and be friends. They are not interested in prices or self-aggrandizement. Our hope is that when the ribbons of these prices are cut,even more friendship are propagated. Please give more attention to these writers!Deliver this award to eight bloggers who must choose eightmore and include this cleverly written text into the body of their awards.”

“Denne bloggen investerer i og tror på NÆRHET- nærhet i rom, tid og forhold! Disse bloggerne er usedvanlig sjarmerende og søte, og formålet er å finne og å være venner. De er ikke opptatt av utmerkelser og selvhevdelse. Vårt håp er at når båndene på disse utmerkelser er kuttet, vil enda flere vennskap ha forplantet seg. Vær vennlig å gi litt ekstra oppmerksomhet til disse! Gi denne utmerkelsen til åtte bloggere, som igjen må velge seg åtte nye. Inkluder denne teksten på utmerkelsen deres”.

Så nå når eg faktisk vet hva den står for, ønsker eg å sende den videre til:

Beathe
Mono
Ororina
Sorland
Frk Badegakk
Frøken Ij
Sol
Mette og Tindra - på tide med en oppdatering snart nå vel :-)